PSYCHOTERAPIA PSYCHOLOG SZCZECIN

Możliwe, że zastanawiasz się czy ten kontakt coś da

Czy może nie poczuję się gorzej, czy nie zostanę w sytuacji, w której będzie jeszcze trudniej wytrzymać...

Psychoterapia indywidualna
lub konsultacja

50 min / od 150zł

rozwiń

Konsultacja indywidualna (najczęściej pierwsze 3 wizyty) - 50 min/180zł

Psychoterapia indywidualna - 50 min / od 150zł

Psychoterapia
Par

70 min/300zł

rozwiń

Podczas rezerwacji terminu na terapię par należy zaznaczyć tę opcję w formularzu.


Psychoterapia
grupowa

90 min/140zł

rozwiń

Udział w terapii grupowej musi być poprzedzony konsultacjami indywidualnymi.

Płatne gotówką
w gabinecie

Kliknij w wybrany termin i umów wizytę Jesteś offline! Włącz połączenie z siecią, jeżeli chcesz się umówić

Wybierz poprawną datę, proszę.
 
 
Robert Butryn Robert Butryn

PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

Psychoterapia Szczecin

Mój prywatny gabinet psychologiczny w Szczecinie to miejsce w którym udzielam pomocy w poszukiwaniu rozwiązań w życiowych kryzysach oraz zaburzeniach osobowości.

Psychoterapia Szczecin

Mój prywatny gabinet psychologiczny w Szczecinie to miejsce w którym udzielam pomocy w poszukiwaniu rozwiązań w kryzysach życiowych oraz zaburzeniach osobowości. Moją misją i równolegle pasją jest pomoc pacjentom w pozbywaniu się objawów z którymi się zgłaszają. Moja pomoc terapeutyczna kierowana jest zarówno dla osób dorosłych jak i młodzieży. Prywatny gabinet psychoterapii prowadzę od 2010 roku. Teoretyczne podstawy, a później praktyczne w zakresie psychoterapii zdobywałem w różnych ośrodkach zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego jak i całej Polski. Nieustannie się dokształcam, np. poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach. Jestem superwizowany przez specjalistów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przyjmując w gabinecie psychoterapii w Szczecinie na pierwszych sesjach z pacjentem staram się sprecyzować oczekiwania wobec mnie jak i całej terapii. Zastanawiamy się i zatrzymujemy wspólnie nad celami terapii i ewentualnie korygujemy je tak, aby możliwe było osiągnięcie realnych celów w pracy terapeutycznej. Zawsze staram się przy tym optymalnie wykorzystać potencjał rozwojowy danego pacjenta. Mój prywatny gabinet psychologiczny w Szczecinie jest miejscem gdzie dbam o to, aby każdy pacjent spotkał się z pełną empatii i zrozumienia postawą moją jako terapeuty. Dobry psycholog psychoterapeuta jest przy pacjencie kiedy toruje on własną drogę ku lepszemu radzeniu sobie z rozumieniem problemów, konfliktów, poszukiwaniu związków i zrozumienia co mógłby zrobić aby jego działania i przeżycia nie wiodły go do pojawiania się różnorakich objawów.

Inaczej mówiąc: obecność terapeuty pomaga w dochodzeniu do własnych pokładów mądrości. Udowodniono, że na tym polega skuteczna psychoterapia i tym powinna się cechować prawidłowa pomoc psychologa psychoterapeuty.

W mojej prywatnej praktyce psychologicznej dla dorosłych i młodzieży w Szczecinie oprócz pomocy indywidualnej zajmuję się także terapią dla par. Wiemy o tym, że rodzina odgrywa szczególną rolę w życiu człowieka, ponieważ ma ogromny wpływ na kształtowanie się jednostki oraz jest miejscem gdzie realizowane są główne potrzeby i cele człowieka. Jeżeli odczuwasz trudności w porozumiewaniu się ze sobą i innymi, często sprzeczasz się z partnerem, tracisz kontakt ze swoim dzieckiem bądź jesteś po prostu niezadowolony z jakości swojego życia bądź emocji, które ci czasem towarzyszą, nie zwlekaj.

Ukończone szkoły i szkolenia

Kurs Psychoterapii organizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii posiadający akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Uniwersytet Szczeciński – ukończone studia magisterskie, kierunek: Nauki o Rodzinie, specjalność: Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny.
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny – ukończone studia licencjackie, kierunek: socjologia.
Aktualnie biorę udział w szkoleniu Psychoanalitycznym Szkoły Psychoterapii PTPP - WARSZAWA.
Pomorska Szkoła Psychologii – policealna szkoła dla dorosłych, kierunek: psychologia osobowości.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP).

Główna różnica miedzy psychologiem, a psychoterpauetą jest taka, że psychoterapeuta oprócz ukończonych studiów magisterskich z psychologii lub innych kierunków pokrewnych (np. socjologia, filozofia, lub inne kierunki humanistyczne), przechodzi dodatkowo wieloletnie specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii, które często ale nie zawsze jest połączone z prowadzeniem praktyki zawodowej (np. każdy przyszły psychoterapeuta podczas swojej kariery psychoanalitycznej jest zobowiązany przejść w swoim cyklu szkolenia własną wieloletnią terapię oraz superwizję - superwizja oznacza konsultowanie swojego pacjenta z bardziej doświadczonym psychoterapeutą - superwizorem). Psycholog, który nie ukończył takiego szkolenia, nie jest upoważniony do prowadzenia psychoterapii.

Psycholog (ukończone studia magisterskie z psychologii) zajmuje się diagnozowaniem oraz udzielaniem pomocy psychologicznej np. dotyczącej kompetencji intelektualnych. W zależności od specjalizacji oraz od miejsca zatrudnienia, psycholog udziela pomocy w konkretnej dziedzinie np. psycholog zatrudniony w szkole pomaga dzieciom z różnymi problemami w szkole, psycholog zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej pomaga wspierać osoby, które pozostają w trudnej sytuacji

Psychoterapueta (ukończone studia magisterskie z psychologii, medyczne lub inne kierunki humanistyczne) zajmuje się rozpoznawaniem oraz leczeniem problemów emocjonalnych, chorób psychicznych oraz różnych zaburzeń. To właśnie u psychoterapeuty szukamy pomocy kiedy mamy różne życiowe trudności lub podejrzewamy, że nasze problemy wynikają z przyczyn tkwiących w nas samych. Psychoterapeuta wspiera swojego pacjenta w trudnych sytuacjach życiowych oraz pomaga mu w jego rozwoju osobistym, dojrzewaniu i odnajdywaniu się lepszym w otaczającej go rzeczywistości. Pomoże nam z napadami lęku, fobią, trudnościami w budowaniu długotrwałych relacji, w skomplikowanych relacjach z partnerem lub rodziną (terapia par, terapia małżeńska, terapia rodzinna), a także gdy nie umiemy wyznaczyć i realizować swoich celów lub czujemy, że z jakiegoś innego powodu jesteśmy w kryzysie jednak nie umiemy go nazwać.

Psycholog lub psychoterapeuta nie ma uprawnień do przepisywania leków, może zrobić to jedynie lekarz (psychiatra - Psychiatrzy zajmują się diagnozą zaburzeń psychicznych oraz leczeniem farmakologicznym).

Z psychoterapii może skorzystać każdy, kto czuje taką potrzebę. Dobry psychoterapeuta to osoba, która nie ocenia, a pomoże znaleźć nasz problem oraz będzie nas wspierać w odnalezieniu odpowiedniego rozwiązania. Sesje psychologiczne w Szczecinie mogą (choć nie ma na to nigdy gwarancji) trwale usunąć problem, a nie tylko zniwelować go na krótki moment. Skuteczna psychoterapia daje możliwość zobaczenia i poznania siebie w nowy inny sposób. Możemy dzięki niej odkryć czy poznać siebie. Dzięki temu możemy wykorzystać lub rozwinąć swoje predyspozycje, które już posiadamy, w dążeniu do rozwiązywania naszych problemów, lęków, możemy także precyzować kolejne swoje cele, lub etapy swojego życia.

Przebieg sesji psychoterapeutycznej w Szczecinie jest zawsze dostosowany do pacjenta (jego historii, oczekiwań), ponieważ każdy z nas idąc do psychoterapeuty potrzebuje innego wsparcia. Psychoterapia w Szczecinie odbywa się głównie za pomocą rozmowy, może odbywać się w formie indywidualnej lub w formie grupowej terapii psychoterapeutycznej. Terapeuta w psychoterapii indywidualnej nastawiony jest na nasze cele, emocje, przemyślenia, dzięki takiej sesji terapeutycznej jesteśmy zauważani, ważni i bezpieczni. Dzięki tym cechom terapii jesteśmy bardziej otwarci i czujemy, że gabinet psychologiczny jest bezpieczną przystanią w której możemy spokojnie i bez obaw rozmawiać o naszych trudnościach i celach. Drugą formą terapii jest sesja psychoterapeutyczna grupowa np. dla mężczyzn, która wydaje się mniej trudna od sesji indywidualnej ponieważ w takiej sesji otaczają nas osoby, z podobnymi problemami jak nasze oraz z podobnym bagażem doświadczeń. Dzięki większej liczbie uczestników dostajemy więcej informacji zwrotnych o tym jak sobie radzić z naszymi trudnościami.

Jeśli zdecydujemy się na psychoterapię, która miałaby być dla nas skuteczna musimy pamiętać, że to właśnie od nas pośrednio zależy jej tempo oraz cel. Jedni pacjenci będą chcieli jasno wytyczonej drogi terapii inni będą woleli dotrzeć do celu okrężną drogą, zaś jeszcze inni będą chcieli odpocząć w czasie tej podróży. W tej drodze cały czas będzie nam towarzyszył terapeuta, który zadba o nas, nasze emocje, uczucia i cele. Należy pamiętać, że osoba przychodząca na sesję wraz z psychoterapeutą na początku swojej drogi stworzy mapę dla terapii (kontrakt terapeutyczny), który wskaże obydwu stronom wzajemne zobowiązania, ponieważ sesje terapeutyczne wymagają współpracy obydwóch stron. Mapa terapii wskazuje proces podjęcia decyzji o terapii, angażuje osobę w sam jej proces, wskazuje cele terapii oraz sposoby jej realizacji. Sesje psychoterapeutyczne trwają przeważnie 50 minut, zaś częstotliwość skutecznej sesji psychoterapeutycznej zależy od nurtu w jakim pracuje psychoterapeuta. Przeważnie sesje w gabinecie psychoterapeutycznym w Szczecinie odbywają się dwa razy w tygodniu. Zdarza się, że sesje w niektórych nurtach pracy mogą odbywać się raz na miesiąc, wtedy dobry psychoterapeuta wskazuje "zadania domowe", które uczą nas np. nowych sposobów radzenia sobie z danym problemem. Długość terapii często zależy od naszych celów, ustaleń z psychoterapeutą lub trudnościami z jakimi musimy sobie poradzić. Terapia krótkoterminowa występuje wtedy, gdy mamy do rozwiązania konkretną trudność. Terapia długoterminowa zaś, gdy stawiamy sobie cele ogólne, lub próbujemy poznać siebie lub dane sfery naszego życia. W trakcie terapii mamy prawo również do zadawania pytań związanych z wykształceniem i doświadczeniem terapeuty, psychoterapeuta chętnie odpowie na takie pytania i nie będzie miał nic do ukrycia.

Do psychologa warto udać się z konkretnym problem. Psycholog koncentruje się na sposobach rozwiązania problemu, a nie na badaniu ich przyczyny. Jest to pomoc doraźna, skoncentrowana na danym problemie z którym przychodzimy. Na sesje psychologiczne warto udać się jeśli mamy problem np. wychowawczy, konflikt w pracy, żyjemy z osoba uzależniona od alkoholu. Dobry psycholog przeprowadza również różne badania, diagnozy psychologiczne np. badania psychologiczne dla kierowców zawodowych.

Do psychoterapeuty udajemy się z problemami, które często wymagają naszego przepracowania (np. depresja, zaburzenia odżywiania, nerwice). Psychoterapia jest pomocna również jeśli mamy problemy emocjonalne (np. utrata sensu życia, niska samoocena). Sesje psychoterapeutyczne pomagają w odzyskaniu równowagi psychicznej, ale również cielesnej i somatycznej. Do psychoterapeuty możemy również zwrócić się o pomoc gdy nasz związek przeżywa kryzys (terapia par, terapia małżeńska), lub w sytuacjach gdy mamy problem wychowawczy lub zdrowotny u dzieci lub nastolatków (terapia rodzinna)

W psychoterapi występują różne nurty terpaueutczne, w których pracują terapeuci. Do głównych nurtów, które są najczęściej wykorzystywane podczas terapii to:

Podejście psychoanalityczne - metoda, która analizuje możliwości funkcjonowania własnej psychiki. Terapia ta polega na nie narzuconych rozmowach, w których pacjent mówi o swoich uczuciach, fantazjach, pragnieniach. Psychoterapeuta zaś stara się pomóc pacjentowi nadać znaczenie wypowiedzianym treściom wiążąc je z jego życiem psychicznym. Terapia w tym nurcie rozwija funkcję poznawania siebie, swoich emocji i stanów psychicznych w jakich się obecnie znajduje pacjent.

Podejście poznawczo-behawioralne - terapia polega na zrozumieniu i modyfikacji systemu wartości przekonań pacjenta. Pacjent podczas terapii wraz z terapeutą odkrywa, modyfikuje lub powątpiewa w różne informacje, które do niego napływają. Pacejnt podcza sejsji psychoterapetycznych wraz z terapeutą szuka potwierdzenia lub zaprzeczenia jego myśli/informacji i na ich podstawie określa nowe koncepcje.

Podejście systemowe - terapia uwzględnia procesy i przemiany w małych społecznościach, które są bardzo ważne dla pacjentów np. systemach rodzinnych. Terapia ta stara się zauważyć pacjenta w sieci zależności z osobami z rodziny i jego otoczenia oraz pomaga mu na poszerzenie spojrzenia samego siebie w tych relacjach.

Podejście humanistyczno - egzystencjonalne - terapia ta jest mocno skoncetrowana na pacjencie. Zadaniem terapeuty jest podążanie za pacjentem i stwarzanie warunków konstruktywnych zmian. W tym nurcie pacjent analizuje własne doświadczenia i sam rozstrzyga swoje trudności.

Współpraca między pacjentem, a psychoterapeutą występuje na podstawie świadomej zgody obojga. Zgoda pacjenta na psychoterapię, jest autonomiczna i dobrowolna. Zgoda ta zawierana jest przeważnie już w kontrakcie (kontrakt terapeutyczny), z psychoterapeutą zanim zaczniemy naszą drogę z terapią, wraz z uzgodnioną jej ścieżką, tempem oraz celami. Dobry psychoterapeuta zawsze szanuje zdanie swojego pacjenta, jego decyzje, cele, jak również błędy. Samodzielność pacjenta kończy się w chwili, gdy pacjent zagraża sobie lub innym osobom.

Rozpoczynając terapię pacjent nie musi zgadzać się na wszystko co będzie się działo w gabinecie psychoterapeuty. Dobry terapeuta szanuje każdego pacjenta oraz jego zdolność do podejmowania decyzji, jak również do popełnianych przez niego błędów czy zmian które warto omówić na sesji.. Psychoterapeuta konsultuje z pacjentem, każde działanie jakie chce przeprowadzić podczas całego procesu psychoterapii. Terapeuta nie ma prawa wywierać nacisku na pacjencie, powinien uszanować każdą jego decyzję i omówić wątpliwości tych działań i ich konsekwencje. Psychotreapeuta powinien zawsze dbać o bezpieczeństwo każdego pacjenta oraz powinien dostrzegać najmniejsze przejawy jego dyskomfortu, tak aby podczas wyjścia z gabinetu osoba ta czuła się dobrze, stabilnie i mogła powrócić do normalnego funkcjonowania w codziennym życiu. Pacjent oraz psychoterapeuta powinni trzymać się wspólnie ustalonych zasad (które są przeważnie ustalone w kontrakcie między stronami np. czas spotkania, terminy, cel terapii). Sesje powinny odbywać się w ustalonych terminach, strony nie powinny się spóźniać na spotkania, czas terapii nie powinien być skracany. Obowiązkiem terapeuty jest zachowanie bezwzględnej poufności na temat wszystkich informacji uzyskanych od pacjenta w czasie terapii. Dobry psychoterapeuta dba o tajemnicę całego procesu psychaterapeutycznego. Oczywiście, terapeuta to również człowiek, dlatego ma prawo przebywać na urlopie lub zachorować i przejść na zwolnienie lekarskie. W takim przypadku pacjent zostaje uprzednio powiadomiony, iż kontakt z terapeutą może być chwilowo utrudniony. Zakończenie terapii jest bardzo ważnym i jednocześnie trudnym elementem psychoterapii. Jej koniec powinien być decyzją wspólną obydwu stron. Skuteczna psychoterapia kończy się zgodnie z planem i wcześniejszymi ustaleniami z pacjentem, jednak zakończenie terapii może okazać się trudne dla pacjenta ze względu na utworzoną relację emocjonalną z terapeutą. Terapia nie powinna kończyć się z dnia na dzień. Pacjent powinien być na nią przygotowany. Niemniej jednak zdarza się, że terapia może zakończyć się niespodziewania (różne czynniki losowe np. zmiana miejsca zamieszkania, nagłą choroba itp.). Jeśli psychoterapeuta nie może prowadzić dalej terapii z przyczyn niezależnych od siebie, zobowiązany jest przekazać pacjentowi informację o danym specjaliście, który będzie kontynuować terapię. Pacjent ma prawo zakończyć psychoterapię w dowolnym momencie, aczkolwiek brutalne przerwanie terapii jest często niekorzystne dla pacjenta.

Psychoterapia grupowa wykorzystywana jest w relacjach jakie tworzą się między uczestnikami terapii. Terapia grupowa przeważnie liczy do 8-9 osób i poprzedzona jest sesjami indywidualnymi (dla zdiagnozowania problemu i umieszczenia pacjenta w odpowiedniej grupie terapeutycznej). Ważną cechą takiej psychoterapii jest wspólne przeżywanie swoich trudności oraz poddawanie je spostrzeżeniom oraz zrozumieniu w grupie. Grupa, w której uczestniczy dana osoba daje jej możliwość budowania relacji z członkami grupy oraz uświadamia jej z jakimi trudności się boryka i które problemy nie umożliwiają jej budowanie takich więzi. Dzięki takim kontaktom osoba uczęszczająca na terapię grupową może zwiększyć swoją pewność siebie. Uczęszczając na sesje terapeutyczne grupowe pacjent udziela również wsparcia także innym osobom (czuje się wtedy bardziej potrzebny, gdyż realnie komuś pomógł). Dzięki temu, że osoba z trudnościami spotka inne osoby, które borykają się z podobnymi problemami, są one mu bliższe ponieważ rozumieją przez co i my przechodzimy. W konsekwencji tego nie boimy się z nimi dyskutować i otwarcie mówić o naszych trudnościach ponieważ wiemy, że te osoby przeżywają to samo co my. Takie terapie wzmacniają motywacje poprzez wspólna pracę i doping napływający od strony grupy. Grupy terapeutyczne mogą mieć charakter otwarty, co oznacza, że przy każdej nowej sesji mogą pojawić się uczestnicy, których nie znamy, lub grupy zamknięte, w których uczestniczą cały czas te same osoby i nie ma możliwość, aby w trakcie cyklu spotkań doszła do grupy nowa osoba.

Z psychoterapii może skorzystać każdy, kto czuje, że ma taką potrzebę. Jednak najlepiej skontaktować się z psychoterapeutą jeśli odczuwamy przynajmniej jeden z niżej wymienionych stanów:

EMOCJONALNE

 • gdy mamy poczucie, że czujemy się bezwartościowi i nic nie znaczymy dla świata i rodziny,
 • często jesteśmy smutni i nie jesteśmy w stanie spostrzec radości z płynącego dnia,
 • nasze długoletnie zainteresowania nie są już dla nas atrakcyjne, nie czerpiemy z nich przyjemności
 • nie umiemy się skoncentrować przez targające nami emocje
 • mamy kłopot z jedzeniem, lub też na odwrót, widzimy, że przejadamy nasze problemy co skutkuje nadwagą
 • czujemy, że tracimy kontrolę nad sobą
 • nasze samopoczucie zmienia się bardzo szybko, bez większego powodu
 • czujemy bezsilność, gdy zostajemy sami
 • mamy niska samoocenę (poczucie własnej wartości)
 • tracimy sens życia
 • doświadczamy wielu niepowodzeń

OBAWY

 • od dłuższego czasu zamartwiamy się
 • mamy problemy w kontaktach międzyludzkich
 • mamy poczucie, że nasze obawy są nieuzasadnione
 • nasze obawy przekładają się na naszą fizjologię np. nadmierne pocenie się, kołatanie serca
 • często czujemy strach lub onieśmielenie (w różnych sytuacjach życiowych)

CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE (mino badań lekarskich nie ma diagnozy choroby)

 • częste bóle brzucha, które występują bez wyraźniej przyczyny
 • otyłośc lub niedowaga (nadmierne przejadane się, bulimia, anoreksja, ograniczanie przyjmowanych posiłków, wyczerpujące ćwiczenia fizyczne)
 • kołatanie serca
 • zaburzenia snu (trudności z zasypianem - natłok myśli, sny wywołujące lęki, brak wypoczęcia po śnie, zmniejszenie ilości godzin snu)
 • atopowe zapalenie skóry, alergie, astma oskrzelowa
 • biegunki, zaparcia i inne dolegliwości układu pokarmowego
 • choroby układu krążenia (choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze)
 • migreny

RELACJE MIĘDZYLUDZKIE

 • jeśli jesteśmy w związku, w którym czujemy się wykorzystywani (fizycznie lub psychicznie),
 • mamy poczucie, że nasz związek nie spełnia naszych wymagań,
 • relacje z najbliższymi osobami są niestabilne,
 • nie umiemy rozmawiać z bliskimi tak, aby ich nie ranić
 • nie umiemy być sami, czujemy ciągłą potrzebę w byciu w związku z drugą osobą
 • mamy trudności z rozwiązywaniem problemów z najbliższymi osobami,
 • nie umiemy sami podejmować decyzji, czekamy, aż ktoś nam poradzi co mamy zrobić
 • boimy się powiedzieć swoje zdanie, ponieważ myślimy, że nasza inna opinia odwróci od nas najbliższe nam osoby

TRAUMATYCZNE PRZEŻYCIA

 • silny długookresowy stres
 • powracające traumatyczne wydarzenia z przeszłości
 • unikanie traumatycznych sytuacji
 • pesymistyczne wizje swojej przyszłości
 • trudności z koncentracją
 • wybuchy gniewu

Z psychoterapii może skorzystać każdy w celach profilaktycznych, jak również mogą z niej skorzystać osoby, które chcą się rozwijać i wykorzystywać nowe możliwości w twórczy sposób.

" Interpretacja musi pozostawić pacjentowi przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…) i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest"
- Michael Parsons

Wykorzystujemy pliki cookies. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności oraz polityce cookies.