Polityka prywatności

 • 1 Postanowienia Ogólne
  • 1.1 Administratorem danych jest Biznesport.pl Robert Butryn z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 56/2, NIP: 8511960975, REGON: 811961482. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  • 1.2 Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
  • 1.3 Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • 1.4 Dane osobowe podawane w formularzach na stronie głównej, są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • 2 Administrator Danych
  • 2.1 Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres-email, numer telefonu. Dodatkowo, przetwarzane są informacje o Twoim komputerze gromadzone przez serwer. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
   • a. adres IP klienta (zdalnego serwera) z którego nadeszło żądanie HTTP
   • b. identyfikator użytkownika osoby żądającej dostęp do zasoby określony przez uwierzytelnianie HTTP - dotyczy tylko zasobów chronionych hasłem
   • c. czas nadejścia żądania HTTP
   • d. wiersz żądania HTTP
   • e. kod statusu odesłany przez serwer do klienta
   • f. rozmiar obiektu zwróconego do klienta, bez nagłówków odpowiedzi
   • g. nagłówek żądania HTTP User-Agent przedstawiony przez przeglądarkę klienta (system operacyjny oraz rodzaj przeglądarki)
   • h. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), z którego to nastąpiło przejścia na ten serwis www
   • i. informacje diagnostyczne i zarejestrowane błędy napotkane w procesie przetwarzania żądania HTTP
    • - Korzystamy z tych informacji, aby pomóc utrzymać bezpieczeństwo naszej Strony Internetowej oraz zidentyfikować trendy w celu poprawienia jej wydajności.
    • - Nie korzystamy z tych informacji w jakikolwiek sposób, który umożliwiałby zidentyfikowanie Ciebie.
  • 2.2 Hosting serwisu zapewnia zewnętrzny dostawca, który dostarcza również narzędzi do obsługi plików dziennika serwera oraz baz danych, w których przechowywane są wybrane dane dostępowe użytkowników.
  • 2.3 Dane osobowe przetwarzane są:
   • a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   • b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   • c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   • d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  • 2.4 Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • 2.5 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [adres].
  • 2.6 Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  • 2.7 Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  • 2.8 Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  • 2.9 Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  • 2.10 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Psychoterapia indywidualna
lub konsultacja

50 min/120 - 150zł

rozwiń

Konsultacja indywidualna (wyłącznie pierwsze 3 wizyty) - 50 min/150zł

Psychoterapia indywidualna - 50 min/120zł

Psychoterapia
Par

70 min/250zł

rozwiń

Podczas rezerwacji terminu na terapię par należy zaznaczyć tę opcję w formularzu.


Psychoterapia
grupowa

120 min/120zł

rozwiń

Udział w terapii grupowej musi być poprzedzony konsultacjami indywidualnymi.

Płatne gotówką
w gabinecie

"Psychoterapeuta zostawia pacjentowi miejsce na to, aby zaskoczony zauważył kim jest"

Wykorzystujemy pliki cookies. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności oraz polityce cookies.