Terapia małżeńska i par jest pracą partnerów nad odbudowaniem związku bądź po prostu jego ulepszeniem. Pomaga zrozumieć uczucia, myśli, potrzeby, które często są podłożem trudności w relacjach partnerskich. Stwarza szanse na osiągnięcie porozumienia.

Terapia małżeńska i par prowadzi do wzajemnego zrozumienia i współodczuwania, a w dalszej konsekwencji do zharmonizowania związku. Podczas terapii partnerzy uczą się wyrażać i rozumieć swoje i partnera potrzeby, wyrażać w adekwatny sposób uczucia i myśli, nie naruszać swoich i partnera granic.

Terapia małżeńska realizowana razem z partnerem, czy może osobno?

Na pierwszej konsultacji oceniam czy jest możliwość prowadzenia wspólnej terapii dla pary. Do zmiany zachowań i całej relacji musi być motywacja ze strony obojga z partnerów. Niektóre ze wskaźników, które wpływają na ocenę czy partnerzy są gotowi na pracę w terapii małżeńskiej obejmują między innymi:

niedostateczną motywację do zmiany w relacjach czy zachowaniach,
zagrożenie rozwodem,
głębokie zaburzenia emocjonalne lub psychiczne,
stosowaną przemoc,
istnienie związku pozamałżeńskiego.

Pracując w nurcie psychodynamicznym, psychoanalitycznym staram się uwzględniać nie tylko wymiar interpersonalny w terapii małżeńskiej i par, ale również i intrapersonalny- analizując konflikty wewnętrzne. Nastawiony jestem na wzmocnienie osobowości każdego pacjenta.

Gdy dostrzegam przeszkody na drodze do terapii małżeńskiej skupiam się na terapii indywidualnej, która niejednokrotne w późniejszym etapie ewoluuje do terapii wspólnej z partnerem.

Skutki i cele terapii par


Brak pewnego rodzaju dojrzałości małżonków dysharmonizuje związek. Terapia par umożliwia przepracowanie doświadczeń, które nierzadko są bardzo trudne - pary wypracowują bardziej dojrzały wzorzec, na którym dalej pracuje już samodzielnie partnerka, partner.


Pacjenci po terapii są bardziej tolerancyjni dla partnera, częściej wyrażają podziw, relacje międzyludzkie staja się bardziej otwarte, a z czasem również odbudowują do siebie zaufanie i są zdolni do okazywania większego ciepła.


Terapia małżeńska i par niesie za sobą zmianę wewnętrzną ku większej dojrzałości emocjonalnej. Pacjent uzyskuje większy wgląd, lepiej zrozumie źródło wielu zachowań, dąży do równowagi- rozwiązywania konfliktu. Opracowywane zostają nowe sposoby interpretacji siebie, partnera, świata wewnętrznego i zewnętrznego co przekłada się na pozytywne zmiany w związku.