Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP).

Jestem zdecydowanym zwolennikiem łączenia znanych mi różnych podejść psychoterapeutycznych, jednak najbliższym mi jest myślenie w nurcie psychoanalitycznym opartym na założeniach teorii psychoanalizy, określanej często jako „wglądowej”. Psychoterapia psychoanalityczna zakłada, że życiem człowieka sterują wewnętrzne, nieświadome siły. Polega ona na odkrywaniu nieświadomych potrzeb, a także wzorców zachowań i przekonań, które wpływają na nasze życie. Terapia daje człowiekowi możliwość głębszego zrozumienia wewnętrznych konfliktów, emocji a także jest doskonałym narzędziem do własnego rozwoju osobowości.

Często za zgodą pacjenta w terapię włączam prace z ciałem i umysłem, proponuję różne techniki ćwiczeń które często powodują większy wgląd w siebie i poprawiają komfort w stawianiu życiu czoła.

Cele psychoterapii

Celem prowadzenia przeze mnie psychoterapii, nie jest wymuszanie na pacjentach zmian całej ich egzystencji i wszystkich nawyków.

Podczas prowadzenia cyklicznych sesji terapeutycznych, rola terapeuty polega na stopniowym doprowadzaniu do ustępowania objawów, z którymi pacjent się zgłosił, a przede wszystkim do tego, aby był w stanie coraz to lepiej radzić sobie w zmaganiach z codziennością i czerpać z tego coraz to większą satysfakcję. Proces terapeutyczny może pozwolić niemal każdemu człowiekowi na zwiększenie osobistej niezależności, wzrost poczucia własnej wartości oraz polepszenie relacji z innymi ludźmi.

Założenia prowadzonej przeze mnie terapii zawsze konstruuję w odniesieniu do zgłaszanej przez pacjenta problematyki i jego osoby. Częstotliwość spotkań organizowanych w ramach psychoterapii, to zazwyczaj 1 lub 2 sesje tygodniowo. Spotkanie trwa 50 minut.