Jeśli zadajesz sobie pytania: w czym ,a może gdzie mam szukać potwierdzenia siebie? Czy w tym co posiadam? Może u tych co dla mnie coś znaczą? W sportowych osiągnięciach, a może zawodowych? Czy ja żyję czy udaję?

Jestem przekonany, że w cennym towarzystwie podobnych sobie mężczyzn łatwiej będzie przyjrzeć się męskiej relacji ze sobą lub innymi ludzmi, swojej pracy, swojej wolności, seksualności czy ojcostwu…

Psychoterapia grupowa dla mężczyzn to jedna z najskuteczniejszych metod leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, które polega na spotkaniach grupy pacjentów z jednym psychoterapeutą w gabinecie w Szczecinie. W ramach psychoterapii grupowej pacjenci mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, emocjami i problemami z innymi ludźmi, którzy również doświadczają podobnych trudności. Dzięki temu uczą się nowych umiejętności społecznych, wzmocnienia relacji interpersonalnych oraz poznają alternatywne sposoby radzenia sobie z trudnościami.

W Szczecinie istnieje wiele gabinetów oferujących psychoterapię grupową dla różnych grup wiekowych i zróżnicowanych problemów emocjonalnych i psychicznych. Psychoterapia grupowa szczególnie polecana jest dla osób, które czują się samotne i izolowane w swoich problemach. W psychoterapii grupowej pacjenci zyskują poczucie przynależności i akceptacji, co przekłada się na poprawę ich stanu emocjonalnego i psychicznego.

Grupa terapeutyczna jest skierowana tylko dla mężczyzn
Udział w terapii grupowej musi być poprzedzony konsultacjami indywidualnymi.
Terapia oddbywa się w gabinecie psychoterapeutycznych w Szczecinie