Terapia małżeńska par

Psychoterapeuta w Szczecinie

Terapia małżeńska jest pracą partnerów nad odbudowaniem związku bądź po prostu jego ulepszeniem. Pomaga zrozumieć uczucia, myśli, potrzeby, które często są podłożem trudności w relacjach partnerskich. Stwarza szanse na osiągnięcie porozumienia.
Terapia małżeńska prowadzi do wzajemnego zrozumienia i współodczuwania, a w dalszej konsekwencji do zharmonizowania związku. Podczas terapii partnerzy uczą się wyrażać swoje potrzeby, wyrażać w adekwatny sposób uczucia i myśli, nie naruszać swoich granic.

Terapia małżeńska realizowana razem z partnerem, czy może osobno?

Na pierwszej konsultacji oceniam czy jest możliwość prowadzenia wspólnej terapii dla pary. Do zmiany zachowań i całej relacji musi być motywacja ze strony obojga z partnerów.
Niektóre ze wskaźników, które wpływają na ocenę czy partnerzy są gotowi na pracę w terapii małżeńskiej obejmują między innymi:

  • niedostateczną motywację do zmiany w relacjach czy zachowaniach,
  • zagrożenie rozwodem,
  • głębokie zaburzenia emocjonalne lub psychiczne,
  • stosowaną przemoc,
  • istnienie związku pozamałżeńskiego.

Pracując w nurcie psychodynamicznym staram się uwzględniać nie tylko wymiar interpersonalny w terapii małżeńskiej, ale również i intrapersonalny- analizując konflikty wewnętrzne. Nastawiony jestem na wzmocnienie osobowości każdego pacjenta.
Gdy dostrzegam przeszkody na drodze do terapii małżeńskiej skupiam się na terapii indywidualnej, która niejednokrotne w późniejszym etapie ewoluuje do terapii wspólnej z partnerem.

Skutki i cele terapii

Brak dojrzałości małżonków dysharmonizuje związek. Podczas terapii umożliwiam przepracowanie doświadczeń, które nierzadko są bardzo trudne- razem z pacjentem wypracowujemy bardziej dojrzały wzorzec na którym dalej pracuje już sam pacjent. Pacjenci po terapii są bardziej tolerancyjni dla partnera, częściej wyrażają podziw, relacje międzyludzkie staja się bardziej otwarte, a z czasem również odbudowują do siebie zaufanie i są zdolni do okazywania większego ciepła.
Terapia małżeńska niesie za sobą zmianę wewnętrzną ku większej dojrzałości emocjonalnej. Pacjent uzyskuje większy wgląd, lepiej zrozumie źródło wielu zachowań, dąży do równowagi- rozwiązywania konfliktu. Opracowywane zostają nowe sposoby interpretacji siebie, świata wewnętrznego i zewnętrznego co pięknie przekłada się na zmiany na lepsze w związku.

Umów wizytę.

Kontakt
Robert Butryn

tel. 888 520 888

email: gabinet@psychoterapia-szczecin.org

aleja Wojska Polskiego 56/2

70-477 Szczecin